Maharishis Transcendental Meditasjon

Vår grunnlegger Maharishi Mahesh Yogi har blitt anerkjent som den fremste vitenskapsmannen innenfor bevissthetsutvikling i vår tid.

Maharishis Transcendental Meditasjon er den meditasjonsteknikken som er best vitenskapelig dokumentert. Teknikken er også den mest praktiserte teknikken for selvutvikling i verden i dag. I løpet av de siste 50 årene har Maharishi etablert en verdensomspennende organisasjon med meditasjonssentre i 108 land. Hundrevis av bøker har blitt publisert om Maharishi og kunnskapen han har tilbudt verden.Les mer om Maharishi Mahesh Yogi

Maharishi-stiftelsen

En veldedig norsk organisasjon

Maharishi-stiftelsen her i Norge ble etablert ut fra Maharishi sitt ønske om en lokal norsk stiftelse. Maharishi-stiftelsen er den eneste organisasjonen som tilbyr Maharishis Transcendental Meditasjon her i Norge. Ingen andre organisasjoner her i landet tilbyr kurs i Transcendental Meditasjon basert på Maharishi Mahesh Yogi sin lære.
Maharishi-stiftelsen

Meld deg på 
et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

Maharishi Mahesh Yogi:

"Lykke er målet til ethvert individ. For å oppnå lykke, må vi bare rette oppmerksomheten innover, og ved hjelp av Transcendental Meditasjon, la sinnet utvikles til et nivå av perfekt ubetinget lykke og boblende glede."