Maharishi-Stiftelsen fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Maharishi-Stiftelsen, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene. 

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller. 

1    BEHANDLINGSANSVARLIG

Maharishi-Stiftelsen er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Maharishi-Stiftelsen.

2    VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1    Registrering og innsamling av personopplysninger
Maharishi-Stiftelsen behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer. 

I tillegg samler Maharishi-Stiftelsen løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel opplysninger forskjellige kurs du deltar på samt hvilke tilleggstjenester du benytter deg av. 

2.2    Hva personopplysningene brukes til
Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen. 

Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine interesser, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre våre tjenester. 

2.3    Særlig om bruk av informasjonskapsler
På vår nettside http://no.tm.org benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Cookies brukes for å gjøre http://no.tm.org mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside. Vi bruker cookies fra Google og Facebook til å vise ikke-personaliserte annonser. I tillegg bruker vi Google Analytics tag for å analysere besøksdata på vår nettside. Denne samler inn avidentifiserte informasjon om besøksmønster på vår nettside.

3    SAMMENSTILLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Maharishi-Stiftelsen forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om din energibruk. Det kan tenkes at Maharishi-Stiftelsen vil bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse våre tilbud og markedsføringshenvendelser til våre kunder. 

4    SÆRLIG OM BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL MARKEDSFØRING

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester som du kan ha interesse av. 

Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Maharishi-Stiftelsen kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse. 

Maharishi-Stiftelsen benytter for øvrig telefon, e-post og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette.  

Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.  

5    OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Maharishi-Stiftelsen har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Maharishi-Stiftelsen ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6    UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER - TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a.    Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, 
b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, 
c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller 
d.    Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. 

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Maharishi-Stiftelsen tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Maharishi-Stiftelsen forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. 

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Maharishi-Stiftelsens krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

7    DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Maharishi-Stiftlsen har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. 

8    REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a.    Behandlingen av personopplysninger endres, eller
b.    Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Maharishi-Stifltelsen vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. 

9    HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med vår Nasjonale Direktør Tore Mjøs, tore.mjos@tm.org dersom du vil ha mer informasjon om Maharishi-Stiftelsen's behandling av personopplysninger.