Pilotprosjekt for veteraner fra internasjonale operasjoner i samarbeid med NVIO

Vi søker etter veteraner fra internasjonale operasjoner som er interessert i å være med på et pilotprosjekt hvor du lærer Transcendental Meditasjon (TM) teknikken.

Transcendental Meditasjon er en enkel og uanstrengt mental teknikk. Man praktiserer teknikken 20 minutter morgen og kveld mens man sitter behagelig med øynene lukket. TM er er ikke en religion eller filosofi, og man trenger ikke engang å tro på teknikken for at den skal fungere. 50 år med forskning har dokumentert at teknikken gir:

 

  • Mer indre ro og glede.
  • Mindre stress og bedre stressmestring
  • Utvikling av hjernens potensial.
  • Effektiv mot søvnproblemer, angst, depresjon, utbrenthet, følelsesmessig nummenhet og ptsd. 

Fallskjermjeger, TM lærer, Siviløkonom og Jurist Thomas Reinholdt leder dette arbeidet. 

Pilotprosjektet er delvis finansiert av donasjoner, og resten betales som en egenandel av deg som deltaker. 

Meld deg på et gratis foredrag under for en orientering og dypere forståelse av prosjektet og hva det innebærer. 

Events
Date Time Location Title Places Sortable Date

Bedring fra posttraumatisk stresslidelse

I Usa har vi gjennom David Lynch Foundation hatt en rekke prosjekter for å lære krigsveteraner fra Afghanistan og Vietnam Transcendental Meditasjon. Undersøkelsene viste at Transcendental Meditasjon bidro til at symptomene fra posttraumatisk stresslidelse ble redusert med 50 % etter 8 uker med Transcendental Meditasjon.

Forskning på posttraumatisk stress

Journal of Counseling and Development 64: 212–215, 1985

Slik det fremgår av grafene over så ser man at Transcendental Meditasjon bidrar til mindre alkoholproblemer, mindre grad av søvnløshet og redusert depresjon. I tillegg til reduksjon i følelsesmessig nummenhet, reduksjon i angst og redusert posttraumatisk stress (pts) basert på standardisert pts skala. Etter 3 måneder med regelmessig praksis av Transcendental Meditasjon så erfarte 70 % av krigsveteranene fra Vietnam krigen at de ikke lengre trengte støtte fra Denver Veterans Center.  

Hva er Transcendendental Meditasjon?

  • Enkel og uanstrengt urgammel teknikk.
  • Systematisk læringsprosedyre.
  • Enkel å praktisere; du trenger ikke å konsentrere deg eller fokusere.
  • Reduserer stress; over 600 forskningsundersøkelser på teknikken. 
  • Har blitt lært av 6 millioner mennesker fra alle religioner, kulturer og yrkesmessige bakgrunner. 

Operation Warrior Wellness

David Lynch Foundation sitt prosjekt for å hjelpe krigsveteraner kan du lese mer om her http://www.operationwarriorwellness.org/

Hormones and Behavior 1978 10(1):54-60

Skaper balanse

Det kan være ytre forhold i livene våre vi ikke kan forandre for å redusere stress. Men Transcendental Meditasjon vil fjerne de fysiske virkningene av stress innenfra. Når TM praktiseres regelmessig, vil det resultere i mer balanse, mer energi, motivasjon og livsglede.

Vietnam Veteran - Dan Burks

"TM skapte den endringen jeg trengte"

 

 

Afghanistan Veteran -

"Endelig føler jeg håp igjen"

Moren til Irak veteran:

"TM reddet livet til sønnen min"

 

Thomas Reinholdt 
Leder for Oslo sentret

TM lærer, Siv.øk, Jurist, Fallskjermjeger. 

 

treinholdt@tm.org

Tlf: 99 55 30 95

Forskning fra: 

 

 

Thomas Reinholdt 
Leder for Oslo sentret

TM lærer, Siv.øk, Jurist, Fallskjermjeger. 

 

treinholdt@tm.org

Tlf: 99 55 30 95

Lege Charlotte Bech

"Jeg anbefaler Transcendental Meditasjon til sunne og friske mennesker som et effektivt verktøy for å få bedre helse, forbedret livskvalitet og for å forebygge sykdom. Jeg anbefaler ofte også TM til syke pasienter som et supplement til annen pågående behandling. Nettopp fordi TM gir indre ro og styrke slik at man bedre kan håndtere et sykdomsforløp."