Forbedret læreevne og lettere gode  karakterer

Ved å benytte Transcendental Meditasjon for skoleelever, så viser forskning at teknikken bidrar til utvikling av høyere intelligens og bedre hukommelse. Forskningen viser også at de som praktiserer teknikken regelmessig får bedre karakterer enn kontrollgruppen. For deg som tar utdanning er TM et viktig verktøy for å gjennomføre dine studier på best mulig måte. 

Transcendental Meditation Reduces Stress Naturally

Stress is a fact of life - but it doesn't need to be.

Everyone is aware of the negative effects of stress. It decreases performance, harms relationships and creates physical wear and tear. In short, it curtails enjoyment of life. Furthermore it tends to build up in the system over the course of a lifetime. Even a good night's sleep or an extended holiday does not enable us to recover fully.

What is Transcending

When we practise Transcendental Meditation we experience a state where the mind is completely silent yet wide awake.

Transcend means go beyond. When the mind has gone beyond all activity, this is an experience of the inner Self, which is perfect peace, Transcendental Consciousness.

Take the
first step

Find your nearest centre and teachers

find-now

Tel: 01695 51213

"Jeg har merket sterkt forbedret konsentrasjonsevne i forhold til studiene slik at jeg nå får lest mye mer og har en mye mer effektiv hverdag. Jeg begynte i januar 2014 og på eksamen samme semester fikk jeg A på eksamen"

Caroline 24 år, jusstudent.

Tore Mjøs 
Nasjonal Direktør og Senterleder i Bergen

tore@maharishi.no

Tlf: 94 100 100

Thomas Reinholdt 
Leder for Oslo sentret

TM lærer, Siv.øk, Jurist, Fallskjermjeger. 

 

treinholdt@tm.org

Tlf: 99 55 30 95