Lær å meditere

Meditasjon mot høyt blodtrykk

The American Heart Association (AHA) har nylig publisert en analyse av 40 års forskning rundt alle metoder for å senke blodtrykket. Deres konklusjon på meditasjonsteknikker var at TM var den eneste teknikken hvor en reell effekt ble demonstrert. I sin publikasjon ga de derfor grønt lys til legene for å bruke TM som en metode for klinisk behandling mot høyt blodtrykk. Alle andre meditasjoner og avspenningsteknikker, inkludert Mindfulness og Yoga ble forkastet fordi det var ingen vitenskapelige bevis på at disse hadde en positiv effekt på blodtrykket.

Hvordan kan en enkel meditasjonsteknikk normalisere blodtrykket?

Det er generelt kjent at når vi er anspent så øker blodtrykket. Når man erfarer å transcendere, en bevissthetstilstand man spontant oppnår gjennom praktisering av TM, oppstår flere sammenfallende fordeler. Man oppnår en svært dyp tilstand av hvile og velvære, noe som forårsaker at blodtrykket reduseres og kroppen aktiverer en kraftig evne til å helbrede seg selv og rette opp ubalanser. På lang sikt resulterer dette i en permanent tilstand av å forbli mer avslappet utenfor meditasjon og til et varig lavere blodtrykk.

Dette kan måles for eksempel ved å måle plasma (blod) laktat (et stresshormon relatert til høyt blodtrykk). Analyse av gjennomsnittsverdier av 31 forskjellige TM studier viser at plasma laktat ble sterkt redusert i løpet av TM-utøvelsen, mye mer enn under avslapning eller søvn, og etter 3-4 måneder holdt nivået seg på lavere også utenfor TM-utøvelsen.


 Meld deg på et gratis foredrag

  • ma., 20. aug. 18:00 TM-foredrag - begrenset antall plasser
   TM-foredrag - begrenset antall plasser, Gamlehaugvegen 20, 5032 Paradis (Bergen) Gamlehaugvegen 20, 5032 Paradis (Bergen) Nærmeste nabo til slottet på Fjøsanger
  • on., 22. aug. 18:00 Gratis foredrag. Begrenset antall plasser.
   Gratis foredrag. Begrenset antall plasser., Teatergata 1, Oslo Teatergata 1, (inngang fra Akersgata), 0180 Oslo
  • on., 22. aug. 18:00 TM-foredrag - begrenset antall plasser
   TM-foredrag - begrenset antall plasser, Gamlehaugvegen 20, 5032 Paradis (Bergen) Gamlehaugvegen 20, 5032 Paradis (Bergen) Nærmeste nabo til slottet på Fjøsanger
  • Flere foredrag ...

Tilleggs fordeler av TM

 

Medisinering kan senke blodtrykket, men er svært kostbart og har alle typer uønskede bivirkninger. Videre kan de ofte bare undertrykk symptomene, uten virkelig å løse problemet. Fra det øyeblikk medisinen stopper øker blodtrykket vanligvis på nytt. Imidlertid viser transcending ut til å ha en langsiktig effekt. Ved å erfare det mest grunnleggende feltet i deg selv og gi kroppen sjansen til å helbrede seg selv blir alle aspekter av livet bedre: helse, trivsel, lykke, relasjoner, suksess og selv samfunnet som helhet.

Den langsiktige effekten av TM på Hypertensjon: Vitenskapelig forskning

Den forskning omkring virkningen av TM på høyt blodtrykk er enestående for to grunner:

1. Det viser en eksepsjonell effekt fordi hypertensjon er vanskelig å helbrede.

2. Denne effekten er bekreftet gjennom flere studier av eksepsjonelt høy kvalitet.

The National Institutes of Health (NIH) er et forskningsinstitutt av den amerikanske regjeringen er kjent for sin høye forsknings-standarder. Til tross for at de er selektive om forskningsprosjektene de støtter, har de brukt over 24 millioner dollar i støtte til forskning på effekten av Transcendental Meditasjon på de største risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer: høyt blodtrykk, insulinresistens og aterosklerose. Grunnen: Transcendental Meditasjon fungerer, og det er det eneste som virkelig fungerer.

Denne studien, for eksempel, fulgt 127 afrikansk-amerikanske forsøkspersoner med et gjennomsnittlig blodtrykk på 179/104 mm Hg ved starten av studien. De ble tilfeldig delt inn i tre grupper, en TM gruppe, en gruppe som praktiserte en avspenningsteknikk (progressiv muskelavslapning) og en kontrollgruppe som fikk helseopplysning rundt viktigheten av å endre sin livsstil. Forskerne visste ikke hvem tilhørte hvilken gruppe. H15-High-Bld-Pressure

Innen tre måneder blodtrykket i TM-gruppen hadde senket med 10,7 / 6,4 mm Hg sammenlignet med kontrollgruppen, som ikke viste signifikant endring. (P <0,0003 / p <0,00005 hva er en p-verdi?) Avslapningsgruppen viste en svak nedgang, men tre ganger mindre enn TM gruppen .Ref.

TM viser seg å være det eneste alternativ behandling som fungerer.

Transcendental Meditasjon teknikk viser seg å være det eneste alternativ behandling som fungerer.

Den følgende studien er en NIH sponset meta-analyse, en beregning av gjennomsnittlig effekt av alle studier noensinne utgitt, både på Transcendental Meditasjon teknikken samt alle andre stress-reduserende metoder noensinne forsket på. Det viste at bare TM hadde en statistisk signifikant virkning på å senke blodtrykket (gjennomsnittlig -5 mmHg p <0,0002). Denne forskningen ble publisert i Current Hypertensjon Reports 9: 520-528, 2007.

Denne effekten er ikke så stor som i den tidligere studien fordi de fleste TM studier er utført med personer med mild hypertensjon, mens det i den tidligere studien var blodtrykket meget høyt ved starten av studien. Gjennomgående så ser man i de fleste TM studier at jo mer pasientene er ute av balanse, jo større normalisering vil pasienten erfare.

Andre NIH studier har funnet at:

- Mange Transcendental Meditasjon utøvere er i stand til å redusere eller stoppe bruken av blodtrykkssenkende medisiner, uten at blodtrykket senere øker.

- TM fungerer også å reversere hypertensjon hos ungdom.

- TM insulinresistens reduserer.

- Blant hjertepasienter som ble fulgt i 9 år, så hadde TM-gruppen  43% mindre tilfeller av hjerteinfarkt, slag eller død. Hvis bare de ble sett på som hadde faktisk regelmessig praktisert TM, var forskjellen 61%.

- Arteriosklerose reduserer i TM utøvere.

Totalt mer enn 30 studier ble utført rundt effekten av Transcendental Meditasjon på høyt blodtrykk. Dette bekrefter effekten i flere aldersgrupper i forskjellige deler av verden.

For NIH studien (med full publikasjoner) gå til: http://www.doctorsontm.com/national-institutes-of-health

Leger støtter TM

NIH forskning har ført til at Dr. Mehmet Oz, Amerikas mest berømte lege og for tiden muligens den mest innflytelsesrike hjertespesialist i verden gir sin fulle støtte til Transcendental Meditasjon teknikken (se video Amerikas mest berømte legen støtter TM https://youtu.be/hH9aMyumprc). I denne videoen Dr. Oz drøfter effekten av TM på 3 store risikofaktorer for hjerteproblemer: høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes