Hva er transcendering

Når vi praktiserer Transcendental Meditasjon, erfarer vi en tilstand hvor sinnet er helt rolig samtidig som det er årvåkent

Transcendere betyr å gå bortenfor. Når sinnet har gått bortenfor all mental aktivitet, er dette en erfaring av det indre selvet som er en erfaring av absolutt stillhet og ro, transcendental bevissthet.

Erfar ditt indre selv

"Det er mulig for alle å gå dypt innover i seg selv og fylle sinnet med indre glede, ved å erfare den ubegrensede rene intelligensen som dveler ved tankens kilde."   – Maharishi Mahesh Yogi

En tilstand av ren bevissthet

For å bruke en analogi, kan man si at sinnet er som havet - konstant i bevegelse på overflaten, men stille og uendelig kraftfullt i dypet. Transcendental Meditasjon er en uanstrengt teknikk som leder oppmerksomheten fra overflaten ned til dypet for derved å blir oppfrisket gjennom å erfare tilstanden av ren bevissthet. Ettersom sinnet roer seg ned, blir pusten roligere og musklene avslappet. Sinnet går innover, bortenfor tankenes aktive område til det stilleste, roligste nivå av bevissthet - ditt innerste selv.

Transcendental Meditasjon sammenlignet med andre teknikker

Transcendental Meditasjon er fundamentalt forskjellig fra alle andre meditasjonsteknikker på grunn av muligheten til å transcendere.

Andre teknikker involverer enten konsentrasjon (ved å kontrollere sinnet eller oppmerksomheten) eller kontemplasjon (en bevisst aktiv tankeprosess). Resultatene av metodene for konsentrasjon eller kontemplasjon er at disse meditasjonsteknikkene holder sinnet aktivt, noe som hindrer evnen til å transcendere.

Meld deg på 
et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

En uanstrengt teknikk

Personlig erfaring på innføringsdagen for TM:

"Uten å vite hva jeg kunne forvente, erfarte jeg dypere nivåer av avslapning, som om jeg sank ned i stolen. Etter en tid, kanskje et minutt eller to, opplevde jeg stillhet, ingen tanker og kun ren bevissthet og ingenting annet; så ble jeg igjen oppmerksom på mine omgivelser. Etterpå følte jeg dyp ro og glede."