Maharishi Mahesh Yogi

Maharishi Mahesh Yogi

What is Transcendental Meditation?

Transcendental Meditation is the purest, simplest, and most effective form of meditation the world has known.

It is the pure technique of transcending – settling to the simplest, most powerful state of awareness – untainted by any mind control or thought process.

Transcendental Meditation allows your mind to settle inward beyond thought to the most silent, peaceful level of consciousness – your innermost Self.
Meditation techniques

Hva skjer?

Transcendental Meditasjon gir sinnet en naturlig og enkel mulighet til å transcendere tanker (dvs. gå bakenfor tankenes område) og erfare en tilstand av hvilefylt årvåkenhet. Denne hvilefylte erfaringen av transcendens fornyer sinn og kropp og fører til en rekke fordeler i hverdagen.
Hva skjer

Hvordan Transcendental Meditasjon er forskjellig fra andre teknikker? 

Transcendental Meditasjon er unik. Teknikken er helt fundamentalt forskjellig fra andre meditasjonsformer eller andre former for avslapning. En ny studie av hjernens aktivitet under meditasjon, som ble publisert i tidsskriftet Consciousness and Cognition identifiserer tre grunnleggende meditasjons-former: fokusert oppmerksomhet (konsentrasjon), åpen manøvrering av sinnet "mindfullness" (form for observasjon) og automatisk selv-transcendering - en ny kategori som introduseres av forfatterne som beskriver Transcendental Meditasjon.

Brain Coherence demostration

Samorden i hjernen under utøvelse av TM -  av Dr A Arenander

Meld deg på 
et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

John Hagelin PhD, Quantum Physicist

John Hagelin PhD 
Kvantefysiker

"Transcendental Meditasjon er verdens best dokumenterte meditasjonsteknikk. Hundrevis av uavhengige forskningsrapporter bekrefter en rekke fordeler for sinn og kropp."

"Transcendental Meditasjon er en enkel teknikk for å opplive det mest grunnleggende nivået av livet og dermed få en helhetlig utvikling av individet og samfunnet."

Maharishi Mahesh Yogi.