TM reverserer aldringsprosessen

Forskningen på Transcendental Meditasjon har bevist at TM bidrar til å reversere aldringsprosessen. Undersøkelsene viste at de som hadde praktisert TM i over 5 år og var over 35 år hadde en biologisk alder som var 12 år lavere enn sin faktiske alder. 

Liv Tyler om Transcendental Meditasjon

"I grew up around a lot of people – friends, family – who were meditating. Meditation is an incredible way of centering myself, of calming myself, and really getting perspective on where I am. The best thing about Transcendental Meditation is that it's such a personal thing. (…) I felt like reaching out and searching for ways to soothe myself and to help myself.

After I did the first week of Transcendental Meditation where I did it twice a day, from that moment on I've never been that frazzled or that tired ever again. It was like it sort of restored my body on such a deep level. There was like a week's worth of sleep. From that moment forward it was like I knew day and way. My whole nervous system reacted differently. I feel much less panicked and anxious and more calm about things. But I also feel deeply centered and rested."

 

Hva er Transcendendental Meditasjon?

  • Enkel og uanstrengt urgammel teknikk.
  • Systematisk læringsprosedyre.
  • Enkel å praktisere; du trenger ikke å konsentrere deg eller fokusere.
  • Reduserer stress; over 600 forskningsundersøkelser på teknikken. 
  • Har blitt lært av 6 millioner mennesker fra alle religioner, kulturer og yrkesmessige bakgrunner. 

Meld deg på 
et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

Lege Charlotte Bech

"Jeg anbefaler Transcendental Meditasjon til sunne og friske mennesker som et effektivt verktøy for å få bedre helse, forbedret livskvalitet og for å forebygge sykdom. Jeg anbefaler ofte også TM til syke pasienter som et supplement til annen pågående behandling. Nettopp fordi TM gir indre ro og styrke slik at man bedre kan håndtere et sykdomsforløp."

Hugh Jackman
Skuespiller

"Meditasjon har forandret livet mitt"

"Ingenting har åpnet øynene mine så mye som Transcendental Meditasjon har. Teknikken gjør meg rolig og glad, vel, teknikken gir meg fred og ro i et ganske hektisk liv."