Enkel og uanstrengt teknikke for mental trening

Transcendental Meditasjon gir oss tilgang til de latente reservene i hjernen vår. I psykologien har man funnet ut at vi kun bruker mellom 10-15 % av hjernen. Forskningen på TM har viser at vi ved regelmessig utøvelse øker hjernens kapasitet. I praksis betyr det at vi får større helhetsforståelse og skarpere fokus samtidig. Det fantastiske med TM er at teknikken er uanstrengt og like lett som vår naturlige tankeprosess. 

Transcendental Meditasjon reduserer stress på en naturlig måte

Stress er en del av livet - men det trenger ikke være det.

Alle er klar over de negative virkningene av stress. Det reduserer prestasjonsevnen, ødelegger relasjoner og gjør at vi sliter fysisk. Kort fortalt, det tar bort gleden i livet. I tillegg, bygger stress seg opp i nervesystemet i løpet av livet. Til og med en god nattesøvn eller en lengre ferie er ikke nok for å gi fullstendig restitusjon.

Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 1993 6:245–262

Forbedrede relasjoner på jobb og privat

En studie av arbeidsgivere og arbeidstakere i industrien konkluderte med at etter 3 måneder med regelmessig utøvelse av Transcendental Meditasjon, hadde ansatte forbedret sine relasjoner på jobb og privat, sammenlignet med en kontrollgruppe i samme bedrift.

Transcendens er grunnlaget for høyere bevissthetstilstander

I løpet av dagen erfarer vi vanligvis den travle måten å tenke på. Når vi utøver Transcendental Meditasjon, erfarer vi en tilstand hvor sinnet er helt rolig, men samtidig helt våkent.

Å transcendere betyr "å gå bortenfor", og dette er å transcendere: vår oppmerksomhet ledes bortenfor all mental aktivitet. Dette er en erfaring av vårt indre Selv som er en absolutt ro. Å transcendere er naturlig og en universell erfaring, kjent i alle kulturer, men oppnås sjelden og tilfeldig. Transcendental Meditasjon er en systematisk metode som alle kan praktisere for å transcendere regelmessig. Uten erfaringen av transcendens, har vi bare tilgang til det stadige foranderlige området i livet. Våre tanker, følelser, planer, minner - alt forandrer seg hele tiden. Ikke rart av vi føler oss isolert fra den kvaliteten i livet som aldri forandrer seg - vårt indre Selv. Mennesker melder ofte at når de lærer Transcendental Meditasjon føler de seg mer i pakt med seg selv, mer tilfreds og gladere.

Hva sier de som har lært?

Maria Bjerge

Mental trener, Karrierierådegiver, NLP Coach

Å lære Trancendental Meditasjon har vært en av mine aller viktigste og beste investeringer fordi jeg jobber som mental trener, kursinstruktør og rådgiver og har behov for å nullstille meg og få påfyll av egen energi for å ha mer å gi til andre. 

TM for meg har blitt en vane jeg ikke vil leve uten, som gir meg mer av det jeg ønsker i livet på en naturlig og enkel måte. Et verktøy som er så lett å bruke at jeg raskt kom inn i en god rutine. TM har gitt meg mer indre styrke, indre ro og evne til å takle utfordringer og problemer på en mindre anstengende måte. Opplever at jeg innimellom går på en «rød løper» i livet med mange positve tilfeldigheter som er kommet tydeligere frem etter at jeg startet å meditere. 
 

Jeg kan fra hjertet anbefale TM lærer Thomas Reinholdt.

Meld deg på 
et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

Hugh Jackman
Skuespiller

"Meditasjon har forandret livet mitt"

"Ingenting har åpnet øynene mine så mye som Transcendental Meditasjon har. Teknikken gjør meg rolig og glad, vel, teknikken gir meg fred og ro i et ganske hektisk liv."

Tore Mjøs 
Nasjonal Direktør og Senterleder i Bergen

tore@maharishi.no

Tlf: 94 100 100

Thomas Reinholdt 
Leder for Oslo sentret

TM lærer, Siv.øk, Jurist, Fallskjermjeger. 

 

treinholdt@tm.org

Tlf: 99 55 30 95

Lege Charlotte Bech

"Jeg anbefaler Transcendental Meditasjon til sunne og friske mennesker som et effektivt verktøy for å få bedre helse, forbedret livskvalitet og for å forebygge sykdom. Jeg anbefaler ofte også TM til syke pasienter som et supplement til annen pågående behandling. Nettopp fordi TM gir indre ro og styrke slik at man bedre kan håndtere et sykdomsforløp."