Over 10 millioner mennesker over hele verden og fra alle mulige kulturer og samfunnslag har lært Transcendental Meditasjon (TM). For veldig mange mennesker har TM vært et vendepunkt i livet og mange forteller om vidtrekkende resultater som endring av tankesett, at de føler seg bedre og at de fungerer i hverdagen.

Bedre søvn, større fokus og mental klarhet, større mostandsdyktighet mot stress, bedre helse og bedre relasjoner, mer velvære og tilfredshet - er bare noen av de fordelene mange forteller om hver eneste dag verden rundt.

Her er bare noen av flere hundre personlige tilbakemeldinger fra Norske utøvere av TM.

Forskningsbaserte resultater

Effektene av Transcendental Meditasjon er umiddelbare fra begynnelsen og fortsetter ved regelmessig utøvelse. Flere hundre uavhengige forskningsresultater viser merkbare forandringer som mer ro, mer kreativitet, økt energi, klarere sinn og mer velvære i hverdagen.

Sammenligning av meditasjonsteknikker

Mange meditasjonsmetoder tilbys i dag. Det er forøvrig vesntlige forskjeller på ulike metoder både med ehnsyn til hvor lett de er å utføre og ikke minst hvilken effekt de har på både hjernen og sinnet forøvrig. Det er også veldig stor forskjell på hvor dokumentert effekten er.

En studie som er publisert i vitenskapsjournalen "Consciousness and Cognition" tok for seg de tre følgende meditajonskategorier, basert på ulike målinger som ble gjort på hjerneaktiviteten under utøvelsene:

Meditasjonsteknikker og deres virkning på hjernen

KONSENTRASJON eller fokus på et objekt eller en følelse: meditasjoner fra Tibetanske Buddister (medfølelse), Buddistisk (Zen og Diamant versjon), Kinesisk (Skigong) tradisjoner. Disse metodene skaper beta/gamma aktivitetsbølger i hjernen - blir observert under aktive kognitive prosseser eller ved kontroll av sinnet.

ÅPEN MANØVRERING å prøve og oppnå en bevisst tilstedeværelse gjennom pust eller tankeaktivtet (være "mindfull"): Buddistisk (Mindfullness og ZaZen), Kinesisk (Skigong) Vedisk (Sahaj Yoga og Kriya Yoga) tradisjoner. Under utøvelse av disse metodene, oppnås Theta-bølger i hjernens aktiviet - blir observert under metoder som bruker mental refleksjon.

SELV-TRANSCENDERING Denne metoden brukes til å automatisk gå bortenfor all mental aktivitet som oppnås under utøvelsen av Transcendental Meditasjon. Under utøvelse av TM oppnår man Alpha 1 bølger (hjernebølgekoherens), som karakteriserer en tilstand av dyp hvile sammen med indre årvåkenhet. Høyere grav av koherens (samorden i hjernen) indikerer at hjernens Prefrontal cortex, (hjernens administrative kontrollsenter), fungerer på en høyst integrert måte.

* Noen metoder av Vipassana kan også karakteriseres som en metode hvor man anvender konsentrasjon eller fokusert oppmerksomhet.

Hvorfor opplever mennesker som har lært andre meditasjonsteknikker
TM som en helt anerledes metode?

1. Fullstendig uanstrengt

 • Ingen konsentrasjon
 • Ingen kontroll av sinnet
 • Ingen mindfullness (manøvrering av tanker)
 • Ingen forsøk på å "tømme sinnet"
 • Hvem som helst kan lære det, selv barn i lavere alder

2. Bevist å være svært effektiv

Utøvelse av TM har vist seg å være svært effektiv mot stress og angst, oppnå klarhet i sinnet og mye, mye mer.

Dr Fred Travis

Dr. Fred Travis, Direktør ved Center for Brain, Consciousess and Cognition, USA

"EEG karaktertrekkene som oppnås ved selv-transcendering er et resultat av den uanstrengte naturen til selve metoden Transcendental Meditasjon. Hjernebølgemønsteret man vil påvise under utøvelsen av Transcendental Meditasjon skapes etter bare få måneders utøvelse og man vil da oppnå en høy grad av koherens og integrasjon (samorden i hjernens funksjon)."

Meld deg på et uforpliktende foredrag nå now

Alle våre lokasjoner tilbyr foredrag enten digitalt eller ved fysisk fremmøte

Our free Introductory Talks are presented live by a certified Teacher of Transcendental Meditation - it is a very informative session and gives you the opportunity to hear more about:

 • What benefits you can expect from the practice
 • How TM differs from other kinds of meditation
 • How TM works and why anyone can practice it
 • How TM is taught
 • The free lifetime of support available to TM meditators world-wide

You will be able to ask any questions that you may have at the Talk, or make an appointment to speak with a TM Teacher privately if preferred.

After attending an Introductory Talk you are fully prepared for learning TM if you would like to get started, but there is no obligation and all are welcome to attend , even if just out of curiosity!

  • on., 01. des. 18:00 GRATIS orienterende foredrag om Transcendental Meditasjon
   Zoom nettmøte Velkommen til gratis nettmøte om Transcendental Meditasjon (TM). Vi har reservert en plass til deg. Du får tilsendt alle praktiske opplysninger før foredraget på epost.
  • ma., 06. des. 18:00 Gratis foredrag. Begrenset antall plasser.
   Zoom online foredrag Zoom online foredrag
  • on., 08. des. 18:00 GRATIS orienterende foredrag om Transcendental Meditasjon
   Zoom nettmøte Velkommen til gratis nettmøte om Transcendental Meditasjon (TM). Vi har reservert en plass til deg. Du får tilsendt alle praktiske opplysninger før foredraget på epost.
  • Flere foredrag ...