Transcendental Meditasjon er en enkel teknikk som man praktiserer 20 minutter to ganger daglig mens man sitter behaglig.

TM er ikke en religion, filosofi eller livsstil. Over 6 milloner mennesker fra alle kulturer, religioner og yrker har lært TM.