Bedre relasjoner

Transcendental Meditasjon bidrar til mer tilfredsstillende relasjoner og øker vår evne til å gi mer på en positiv måte.

Alle gode relasjoner er basert på å gi. Men vi kan bare gi av det vi har. Vi opplever ofte på slutten av en travel dag, at energireservene er tomme og det er ikke noe igjen til venner og familie. Det er ikke til å unngå at våre relasjoner vil lide på grunn av dette.

Transcendental Meditasjon reduserer stress og spenninger og bidrar til god kommunikasjon, samtidig som man utvikler en moden og tolerant personlighet. TM har vist seg å utvikle mer oppmerksomhet, større glede og forfinede følelser. Alt dette resulterer i mer positiv og varm personlighet som er i stand til å oppleve dypere og mer givende relasjoner og et rikere liv.

Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 1993 6:245–262

Forbedrede relasjoner på jobb og privat

En studie av arbeidsgivere og arbeidstakere i industrien konkluderte med at etter 3 måneder med regelmessig utøvelse av Transcendental Meditasjon, hadde ansatte forbedret sine relasjoner på jobb og privat, sammenlignet med en kontrollgruppe i samme bedrift.

Ta vare på deg selv først

De få minuttene du bruker hver dag på deg selv ved å praktisere Transcendental Meditasjon, øker vår kapasitet betraktelig til å ta vare på våre venner, familie og kollegaer.
Gjennom denne enkle teknikken hvor vi gir tankene mulighet til å roe seg ned og erfare en tilstand av hvilefylt årvåkenhet, vil dypere stress og tretthet løse seg opp på en naturlig måte.
Denne unike tilstanden produserer veldig høye nivåer av koherens eller orden i hjernefunksjonen, noe som resulterer i erfaring av økt ro, harmoni, mental klarhet og muligheten til å se ting i perspektiv. Indre ro øker ved å legge til Transcendental Meditasjon til din daglige rutine. De som begynner med TM og erfarer et roligere sinn, forteller at de opplever mindre stress og press hjemme og på jobb.
Det er en virkelighet at dersom vi er mer positive og åpne mot andre mennesker, reagerer de med å være mer positive og åpne mot oss. På denne måten vil utviklingen vi får med Transcendental Meditasjon, reflektere bedre relasjoner på alle områder - arbeidsliv, familie og sosialt.
Disse fordelene med Transcendental Meditasjon som hvert individ opplever, har også innvirkning på samfunnet. Når individer blir mindre stresset og bruker mer av sitt kreative potensiale, bidrar de mer positivt til samfunnet.

TM forbedret mine relasjoner
(1 min) Supermodel Racquel Zimmerman

Meld deg på 
et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

Rachael 
Fashion Designer, Liverpool

"Since doing TM I feel more in control, more balanced, more creative and able to cope in situations that would have got to me before I started meditating. My friends and family say I am more calm, compassionate and focused. I can really feel a change in myself and think it is one of the best things I have ever done. I wish I had found it sooner as it would have helped me enormously, especially through my degree were I felt massive stress. It is truly a gift and I now appreciate life."