Transcendental Meditasjon og helse

Mange leger og helsearbeidere praktiserer Transcendental Meditasjon og anbefaler det til sine pasienter.

På disse sidene kan du lese spørsmål og svar fra leger på en rekke helsetilstander.  Tilfeldige kontroll-grupper sammenlignet med Transcendental Meditasjon viser at TM er en mer effektiv metode for å skape solide langtidsvirkninger som avslapning og reduksjon av stress i hverdagen i tillegg til å skape et sunt og langt liv.

"Jeg anbefaler Transcendental Meditasjon til sunne og friske mennesker som et effektivt verktøy for å få bedre helse, forbedret livskvalitet og for å forebygge sykdom. Jeg anbefaler også TM til syke pasienter som et supplement til annen behandling. Nettopp fordi TM gir indre ro og styrke slik at man bedre kan håndtere et sykdomsforløp. Mange pasienter med stress relaterte sykdommer kan trappe helt ned medisinering eller redusere dosen med medisin (i samarbeid med egen lege) når de har praktisert TM i en periode. Dette gjelder typisk: blodtrykksregulerende medisin, migrenemedisin, sovemedisin, nervepiller og astmamedisin." 
Lege Charlotte Bech

Gjenopprette balanse og normal helse

De nyeste helsetrendene tilbyr de siste løsningene for å oppnå god helse. Men det finnes en veldig enkel nøkkel til generell velvære: la kroppens indre intelligens gjøre hva den kan for å gjenopprette balanse og normal god helse. Hvile gir kroppens naturlige helbredende mekanismer anledning til å fungere normalt. Når vi ikke får tilstrekkelig dyp hvile, har kroppen en tendens til å fungere dårlig og stress-relaterte problemer kan oppstå. Det viser seg at 80% av alle legebesøk er på grunn av stress-relaterte problemer. Transcendental Meditasjon skaper en tilstand av dyp hvile som løser opp dyptliggende stress og tretthet på en naturlig måte, og på den måten bidrar til å fornye kroppen og forbedrer hjernens funksjon.

Mer enn avslapning. Fra bedre helse til personlig utvikling

Transcendental Meditasjon er avslappende, men er også mye mer. Teknikken gir en unik kombinasjon av dyp hvile i tillegg til utvidet oppmerksomhet. Denne tilstanden av hvilefylt årvåkenhet skiller Transcendental Meditasjon fra alle andre avslapnings-teknikker og avslapnings-aktiviteter som trening og musikk. TM-utøvere rapporterer at etter meditasjonen føler de seg rolige, opplagte og full av energi. Det er ganske likt hvordan du føler deg på en av dine beste dager. Transcendental Meditasjon kan bidra til å ha denne følelsen gjennom hele dagen, hver dag. Transcendental Meditasjon kan brukes for å håndtere en rekke stress-relaterte tilstander som migrene, høyt blodtrykk, angina, astma, angst, søvnløshet og overdrevet bruk av alkohol, tobakk og rusmidler. Ved daglig utøvelse av Transcendental Meditasjon, utvikles god helse i sinn, kropp og følelser som fører til større glede og mer suksess.