Transcendens er fundamentet for høyere bevissthetstilstander

I løpet av dagen erfarer vi vanligvis den travle måten å tenke på. Når vi praktiserer Transcendental Meditasjon, erfarer vi en tilstand hvor sinnet er helt rolig, men samtidig helt våkent.

Å transcendere betyr "å gå bortenfor", og dette er å transcendere: vår oppmerksomhet ledes bortenfor all mental aktivitet. Dette er en erfaring av det indre Selvet som er en absolutt ro. Å transcendere er naturlig og en universell erfaring, kjent i alle kulturer, men oppnås sjelden tilfeldig. Transcendental Meditasjon er en systematisk metode som alle kan praktisere for å transcendere regelmessig. Uten erfaringen av transcendens, har vi bare tilgang til det stadige foranderlige området i livet. Våre tanker, følelser, planer, minner - alt forandrer seg hele tiden. Ikke rart av vi føler oss isolert fra den kvaliteten i livet som aldri forandrer seg - vårt indre Selv. Mennesker melder ofte at når de lærer Transcendental Meditasjon føler de seg mer i pakt med seg selv, mer tilfreds og gladere.

Høyere bevissthetstilstander

"Høyere bevissthetstilstander er den normale tilstanden for sinn og kropp. Det er et resultat av full bevissthets-utvikling og avhenger av perfekt funksjonalitet av alle delene av kroppen og i hele nervesystemet. Når vi tar i bruk vårt fulle potensiale i kropp og sinn på denne måten, vil hver tanke og handling være spontant riktig for oss. Dette er et liv uten lidelse, livets fulle potensial."

Maharishi

Ønsket om å kjenne deg selv

Det er naturlig å ha ønsket om å kjenne deg selv og forstå din forbindelse med universet. Det har inspirert læremestre til å søke innover i seg selv for å oppnå høyrere bevissthetstilstander. Når folk flest forhører seg om Transcendental Meditasjon, søker de ofte de enkle, praktiske fordelene i hverdagen som utøvelsen gir dem.
Men det er også de som ønsker å lære Transcendental Meditasjon av en årsak som er vanskelig å sette ord på, for å kjenne seg selv, indre ro, åndelig utvikling og høyere bevissthetstilstander. Alt dette er alle like gode grunner til å lære TM og er på en måte akkurat hva Transcendental Meditasjon vil gi.
Transcendental Meditasjon gir tilgang til uendelig stillhet i det indre Selv som finnes dypt inne i oss alle. Med regelmessig utøvelse, vil ro og glede fra den indre erfaringen, være naturlig integrert i ditt daglige liv som vil føre til høyere bevissthetstilstander med et fullt utviklet indre og ytre liv.

"Hva er høyere bevissthetstilstander?" (6 min.) Maharishi

Meld deg på 
et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

Hugh Jackman
Skuespiller

"Meditasjon har forandret livet mitt"

"Ingenting har åpnet øynene mine så mye som Transcendental Meditasjon har. Teknikken gjør meg rolig og glad, vel, teknikken gir meg fred og ro i et ganske hektisk liv."

Helle Pettersen 
Sykepleier

"De 20 minuttene med stillhet er de roligste jeg har opplevd på lenge. Jeg følte at jeg kom i kontakt med meg selv, den indre roen, mitt virkelige jeg."