Stress og hjernen

Hvordan Transcendental Meditasjon kan redusere stress og forbedre hjernens funksjon.

Hvordan stress ødelegger hjernen

Stress, press, utmattelse, dårlig kosthold og narkotiske stoffer ødelegger nevrale forbindelser mellom hjernens prefrontiale cortex - "hjernens CEO" - og resten av hjernen. Når du blir overtrett eller er under intens mental eller fysisk stress, mister hjernen sine høyere, mer utviklede, rasjonelle funksjoner. Som følge av dette, reagerer man uten å tenke på omgivelsenes behov; man gjør impulsive, korttenkte avgjørelser. Når "hjernens CEO" slåes av, overtar sterke følelser som frykt og sinne og farger ens syn på verden på en negativ måte.

Hvordan TM optimaliserer hjernen

TM er en teknikk som er stressreduserende, har ingen religiøs tilknytning og gir erfaringen av hvilefylt årvåkenhet som reduserer stress og styrker kommunikasjonen mellom hjernens prefrontiale cortex og de andre forskjellige delene av hjernen. Dette utvikler en total integrert hjernefunksjon. De som utøver Transcendental Meditasjon får en mer hensiktsmessig tankegang og tar avgjørelser i et større perspektiv. Når den styrende delen av hjernen -"hjernens CEO" er årvåken og dens funksjon er intakt, vil de følelsesmessige reaksjonene på verden være mer balanserte og hensiktsmessige.

Svak utøvende funksjon

 • Rigid tenking
 • Impulsiv oppførsel
 • Begrenset grunnlag for avgjørelser
 • Dårlig hukommelse
 • Distrahert oppmerksomhet
 • Misbruk av narkotika og alkohol
 • Uetisk tekning og oppførsel

Sterk ledende funksjon

 • Hensiktsmessig, fleksibel tekning
 • Ikke-impulsiv, proaktiv oppførsel
 • Avgjørelser tatt i et større perspektiv
 • Utmerket hukommelse
 • Rolig, fokusert oppmerksomhet
 • Ingen misbruk av narkotika eller alkohol
 • Etisk tekning og oppførsel

Stresset fysiologi

 • Utmattelse
 • Høyt blodtrykk
 • Spise- og soveforstyrrelser
 • Svakt immunforsvar

Sunn fysiologi

 • Energi og vitalitet
 • Sunt hjerte-/kar-system
 • Balansert fysiologi
 • Sterkt immunforsvar

Ubalanserte følelser

 • Lav selvfølelse
 • Bekymringer, angst og frykt
 • Overfladiske følelser
 • Ustabile relasjoner
 • Depresjon

Balanserte følelser

 • God selvfølelse
 • Følelse av trygghet og ro
 • Medfølelse og empati for andre
 • Gode mellommenneskelige relasjoner
 • Glede og optimisme

Vitenskapelig forskning

Forskning på hjernefunksjon