De sosiale fordelene med Transcendental Meditasjon 

Å skape verdensfred er ikke grunnen til at de fleste lærer å meditere. Det var likevel Maharishis mål da han introduserte Transcendental Meditasjon i 1958.

 

Maharishi understreket at individuell fred er det viktigste grunnlaget for verdensfred. Han brukte analogien om at på samme måte som at det ikke kan eksistere noen grønn skog uten individuelle grønne trær, kan det heller ikke være en fredelig verden uten fredelige mennesker. Selv om det finnes mange mennesker som er oppriktig opptatt av verdensfred, kreves det mer enn å tro på fred. Fred kan kun oppnås ved en forvandling på det dypeste nivået i menneskets sinn og gjennom en tilsvarende forandring på det fysiske nivået. Maharishi forklarte at når sinn og kropp oppnår dyp hvile og ro, så vil tanke, tale og handling spontant utstråle en innflytelse av harmoni i miljøet.

video: Peace from the Quantum Level

Fred ut fra det Kvantemekaniske nivå
(5 min.) Dr John Hagelin,
Kvantefysiker

Kraften av den kollektive bevisstheten

Omfattende forskning som er publisert i ledende forsknings-tidsskrifter viser at den kraftfulle, stress-reduserende virkningen av Transcendental Meditasjon har i tillegg en beroligende effekt på befolkningen omkring.
Når enkeltindivider praktiserer Transcendental Meditasjon og dens videregående teknikker sammen i grupper, har forskning vist en dramatisk og umiddelbar reduksjon av kriminalitet, vold og konflikter og redusert stress i samfunnet - samtidig som det registreres en økning av koherens (samhandling), positivitet og ro i hele samfunnet.

Den unike effekten av denne tilnærmingen til å hindre sosial vold, terrorisme og krig, er bekreftet i mer enn 50 demonstrasjoner og 23 vitenskapelige dokumenterte studier. Denne forskningen er meget nøye undersøkt av uavhengige forskere og godtatt for publisering i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Forskningen har også en usedvanlig høy signifikant verdi.

Frihet innenfor murene - TM i fengsler
(5 min.)

Meld deg på 
et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

Huw Dixon, Ph.D.
Professor i økonomi, Cardiff Business School

"Jeg har fulgt studiene på Maharishi-effekten ettersom den har blitt dokumentert de siste tyve årene. Det eksisterer nå et meget solid fundament av bevis på at denne metoden bidrar som en meget kostnadseffektiv løsning til mange sosiale problemer vi har i dagens samfunn. Denne forskningen og dens konklusjoner er så sterke, at den krever å bli anvendt i form av handling av dem som er politisk ansvarlig for å løse samfunnsproblemene vi står overfor i dag."

Ugandan school introduces TM

Skole i Uganda introduserer Transcendental Meditasjon.

(3:29)