Indre glede!

Den dype hvilen som du får gjennom Transcendental Meditasjon gjør at du blir kvitt dypereliggende stress slik at du kan få mer indre glede. 

Når nervesystemet er minre anspent vil du takle problemer som måtte dukke opp på en roligere måte. Med mindre stress i nervesystemet så vil du kunne erfare indre glede og lykke!

Maharishi om glede
-3 min.

Erfare naturlig ro

Ved å legge Transcendental Meditasjon til din daglige rutine vil man oppnå en naturlig beroligende erfaring, og indre ro vil bli en naturlig del av ens liv. Sinnets naturlige tendens, er å ledes i retning av mer glede og ro. Når man praktiserer Transcendental Meditasjon, skjer denne prosessen helt naturlig og automatisk. 

Gjør meditasjon til en del av din daglige rutine

For å oppnå indre ro må man virkelig ha følelsen av indre ro som er nødvendig for å være effektiv i en travel hverdag. Innen sport kalles det "flytsonen", hvor atletene oppnår topp-prestasjoner i en dynamisk tilværelse samtidig som de erfarer en total indre mental ro. Du trenger ikke å trekke deg tilbake til en fjelltopp, eller oppsøke et sted rundt deg som er rolig, for å finne indre ro. Praktiserer man Transcendental Meditasjon to ganger daglig vil indre ro bli en helt naturlig del av ens hverdag.

Ved å inkludere Transcendental Meditasjon i din daglige rutine, styrker man erfaringen av indre ro. Det kan sammenlignes med å farge tøy på den gammeldagse måten, dyppe tøyet i fargebadet og henge det til tørk i solen flere ganger inntil fargen blir permanent integrert i tøyet. På samme måten vil vekslingen mellom hvile (Transcendental Meditasjon) og aktivitet skape raskt en tilstand hvor du aldri overskygges av stressfulle erfaringer. Uansett hvilket problem som måtte dukke opp, møter du dem med en sterk og rolig sinnstilstand.

Transcendental Meditation in Action

"I open my eyes and I'm sad that it's 20 minutes later." (2 min.) Ellen DeGeneres

Meld deg på 
et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

Lege Charlotte Bech 

"Jeg anbefaler Transcendental Meditasjon til sunne og friske mennesker som et effektivt verktøy for å få bedre helse, forbedret livskvalitet og for å forebygge sykdom. Jeg anbefaler ofte også TM til syke pasienter som et supplement til annen pågående behandling. Nettopp fordi TM gir indre ro og styrke slik at man bedre kan håndtere et sykdomsforløp."