Vitenskapelig forskning

Vitenskapelig forskning på Transcendental Meditasjon er den største og mest utbredte forskning i verden på noe utviklingsprogram for menneskelig potensiale. Med mer enn 600 vitenskapelige studier utført ved 250 uavhengige universiteter og institusjoner i 33 land. Studiene er publisert i over 100 av verdens ledende vitenskapelige tidsskrifter som beviser fordeler i alle områder av livet.

Se all vitenskapelig forskning

Tilbake til helsefordeler

Redusert risiko for hjerte- karsykdommer

Redusert åreforkalkning/Hjerneslag

Castillo-Richmond A., et al. Effects of the Transcendental Meditation Program on carotid atherosclerosis in hypertensive African Americans, Stroke 31: 568-573, 2000. Full article

Lavere blodtrykk

Alexander C.N., et al. Transcendental Meditation, mindfulness, and longevity: An experimental study with the elderly. Journal of Personality and Social Psychology 57:950-964, 1989.

Alexander C.N., et al. Trial of stress reduction for hypertension in older African Americans (part II): sex and risk subgroup analysis. Hypertension 28:228-237, 1996.

Anderson J.W., et al. Blood pressure response to Transcendental Meditation: a meta-analysis. American Journal of Hypertension 21 (3): 310-6, 2008.

Barnes V.A., et al. Impact of Transcendental Meditation on ambulatory blood pressure in African-American adolescents. American Journal of Hypertension 17: 366-369, 2004.

Barnes V. A., et al. Stress, stress reduction, and hypertension in African Americans. Journal of the National Medical Association, 89, 464-476, 1997.

Barnes V. A., et al. (1999). Acute effects of Transcendental Meditation on hemodynamic functioning in middle-aged adults. Psychosomatic Medicine, 61, 88, 525-531.

Rainforth M.V., et al. Stress reduction programs in patients with elevated blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Current Hypertension Reports 9:520–528, 2007. Full article

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction in the treatment of hypertension in African Americans during one year. American Journal of Hypertension 18(1): 88-98, 2005. Full article

Schneider R.H., et al. Long-term effects of stress reduction on mortality in persons > 55 years of age with systemic hypertension. American Journal of Cardiology 95:1060-1064, 2005. Full article

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. Hypertension 26: 820-827, 1995.

Redusert kolesterol

Cooper M. J., et al. Transcendental Meditation in the management of hypercholesterolemia. Journal of Human Stress 5(4): 24–27, 1979.

Cooper M. J. and Aygen M. M. Effect of Transcendental Meditation on serum cholesterol and blood pressure. Harefuah, Journal of the Israel Medical Association 95(1): 1-2, 1978.

Redusert hjertesvikt

Jayadevappa R., et al. Effectiveness of Transcendental Meditation on functional capacity and quality of life of African Americans with congestive heart failure: a randomized control study. Ethnicity and Disease 17: 72-77, 2007. Full article

Reduksjon i frie radikaler

Schneider R.H., et al. Lower lipid peroxide levels and practitioners of the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine 60: 38-41, 1998.

Van Wijk E.P.A., et al. Anatomical characterization of human ultraweak photon emission in practitioners of Transcendental Meditation and control subjects. Journal of Alternative & Complementary Medicine 12:31-38, 1998.

Van Wijk E.P.A., et al. Differential Effects of Relaxation Techniques on Ultraweak Photon Emission. Journal of Alternative & Complementary Medicine 14:241-250, 2008.

Redusert metabolsk syndrom/Pre-Diabetes

Paul-Labrador M., et al. Effects of randomized controlled trial of Transcendental Meditation on components of the metabolic syndrome in subjects with coronary heart disease. Archives of Internal Medicine 166:1218-1224, 2006. Full article

Gjennomgang av studier på hjerte- karsykdommer og risikofaktorer

Alexander C.N., et al. Effects of Transcendental Meditation compared to other methods of relaxation and meditation in reducing risk factors, morbidity and mortality. Homeostasis 35:243-264, 1994.

Barnes V.A., and Orme-Johnson D. W. Clinical and Pre-clinical Applications of the Transcendental Meditation Program® in the Prevention and Treatment of Essential Hypertension and Cardiovascular Disease in Youth and Adults: A Research Review. Current Hypertension Reviews 2:207-218, 2006.

Schneider R.H., et al. Cardiovascular disease prevention and health promotion with the Transcendental Meditation program and Maharishi Consciousness-Based Health Care. Ethnicity and Disease 16 (3 Suppl 4):S4-15-26, 2006. Full article

Walton K.G., et al. Review of controlled clinical research on the Transcendental Meditation program and cardiovascular disease: Risk factors, morbidity, and mortality. Cardiology in Review 12(5): 262-266, 2004. Full article

Walton K.G., et al. Psychosocial stress and cardiovascular disease, Part 2: Effectiveness of the Transcendental Meditation program in treatment and prevention. Behavioral Medicine 28: 106-123, 2002.