Redusert blodtrykk
(Current Hypertension Reports, December 2007)

Denne meta-analysen av 17 publiserte studier fra medisinsk litteratur (utvalgt fra over 100 publiserte studier for deres nøye ved bruk av tilfeldige kontroll-grupper) viste virkningen av stress-reduksjonsteknikker på for høyt blodtrykk hos ca. 1000 pasienter totalt.

Behandlingene som ble brukt inkluderte enkel "biofeedback", avslapning, muskelavslapning, stress-kontroll, og Transcendental Meditasjon. Resultatene viste at ingen av de fire første behandlingsmetodene viste vesentlig reduksjon i forhøyet blodtrykk, mens Transcendental Meditasjon viste både betydelig klinisk og statistisk reduksjon i blodtrykk.

Full article

Andre studier

Alexander C.N., et al. Transcendental Meditation, mindfulness, and longevity: An experimental study with the elderly. Journal of Personality and Social Psychology 57:950-964, 1989.

Alexander C.N., et al. Trial of stress reduction for hypertension in older African Americans (part II): sex and risk subgroup analysis. Hypertension 28:228-237, 1996.

Anderson J.W., et al. Blood pressure response to Transcendental Meditation: a meta-analysis. American Journal of Hypertension 21 (3): 310-6, 2008.

Barnes V.A., et al. Impact of Transcendental Meditation on ambulatory blood pressure in African-American adolescents. American Journal of Hypertension 17: 366-369, 2004.

Barnes V. A., et al. Stress, stress reduction, and hypertension in African Americans. Journal of the National Medical Association, 89, 464-476, 1997.

Barnes V. A., et al. (1999). Acute effects of Transcendental Meditation on hemodynamic functioning in middle-aged adults. Psychosomatic Medicine, 61, 88, 525-531.

Rainforth M.V., et al. Stress reduction programs in patients with elevated blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Current Hypertension Reports 9:520–528, 2007. Full article

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction in the treatment of hypertension in African Americans during one year. American Journal of Hypertension 18(1): 88-98, 2005. Full article

Schneider R.H., et al. Long-term effects of stress reduction on mortality in persons > 55 years of age with systemic hypertension. American Journal of Cardiology 95:1060-1064, 2005. Full article

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. Hypertension 26: 820-827, 1995.