Vitenskapelig forskning

Vitenskapelig forskning på Transcendental Meditasjon er den største og mest utbredte forskning i verden på noe utviklingsprogram for menneskelig potensiale. Med mer enn 600 vitenskapelige studier utført ved 250 uavhengige universiteter og institusjoner i 33 land. Studiene er publisert i over 100 av verdens ledende vitenskapelige tidsskrifter som beviser fordeler i alle områder av livet.

Se all vitenskapelig forskning

Tilbake til helsefordeler

Redusert depresjon

Brooks J.S., et al. Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development, 64:212–215, 1985.

Kniffki C. Tranzendentale Meditation und Autogenes Training- Ein Vergleich (Transcendental Meditation and Autogenic Training: A Comparison). Munich: Kindler Verlag Geist und Psyche, 1979.

Geisler M. Therapeutiche Wirkungen der Transzendentalen Meditation auf drogenkonsumenten (Therapeutic effects of Transcendental Meditation on drug use). Zeitschrift fur Klinische Psychologie 7:235-255, 1978.

Ferguson P.C., et al. Psychological Findings on Transcendental Meditation. Journal of Humanistic Psychology 16:483-488, 1976.

Mindre angst

Alexander C.N., et al. Effects of the Transcendental Meditation program on stress reduction, health, and employee development: A prospective study in two occupational settings. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245-262, 1993.

Candelent T., et al. Teaching Transcendental Meditation in a psychiatric setting. Hospital & Community Psychiatry 26: 156-159, 1975.

Dillbeck M.C. The effect of the Transcendental Meditation technique on anxiety level. Journal of Clinical Psychology 33: 1076-1078, 1977.

Eppley K.R. et al. Differential effects of relaxation techniques on trait anxiety: A meta-analysis. Journal of Clinical Psychology 45: 957-974, 1989.

Redusert søvnløshet

Ljunggren G. Inflytandet av Transcendental Meditation pa neuroticism, medicinbruk och sömnproblem. Läkartidningen 74(47): 4212–4214, 1977.

Lovell-Smith H. D. Transcendental Meditation—treating the patient as well as the disease. The New Zealand Family Physician 9: 62–65, April 1982.

Orme-Johnson D. W., et al. Meditation in the treatment of chronic pain and insomnia. In National Institutes of Health Technology Assessment Conference on Integration of Behavioral and Relaxation Approaches into the Treatment of Chronic Pain and Insomnia, Bethesda Maryland: National Institutes of Health, 1995.