Meld deg på et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

ADHD

Legene Stixrud, Grosswald og Krag svarer på spørsmålene dine ang ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Spørsmål: Det er kjent at barn er utsatt for mer stress nå enn tidligere. Er dette årsaken til ADHD og andre problemer?
Svar

Dr. Stixrud: Min jobb er å evaluere barn som sliter med å følge med i klasserommet, problemer relatert til oppførsel, depresjon og andre nevrologiske ubalanser. Stress spiller en viktig roller i alle disse problemene. Jeg ser mange barn med lærevansker og ADHD og det er ingen tvil om at stress sterkt påvirker barns evne til å lære og oppnå resultater i skolen. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Hvordan reagerer barn på stress i skolen?
svar

Dr. Stixrud: Reaksjonen på stress eller "kjemp-eller-flykt" responsen, antagelig utviklet over millioner av år for å beskytte oss mot overgripere. Når denne "kjemp-eller-flykt" responsen utløses, vil du ikke kunne tenke klart. Sett fra et evolusjons-synspunkt; dersom vi tenker lenge på "Hva er riktig å gjøre?" når en tiger nærmer seg, ville vi bli drept og gene ville ikke føres videre. Naturen har beskyttet oss mot å tenke under stress. Derfor er det veldig vanskelig for et barn som er utsatt for stress å klare å tenke, lære, gjøre skolearbeid, være oppmerksom på hva læreren sier og styre sin egen oppførsel.

Jeg vil si at det viktigste vi har funnet ut etter 20 år med forskning på hjernen er dette: et barn trenger å føle seg trygg på skolen for å kunne lære, fordi du kan ikke lære når du utsettes for stress. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Kan Transcendental Meditasjon redusere denne stressen?
svar

Dr. Stixrud: Jeg mener at TM kan spille en meget viktig rolle i å redusere lære- og oppmerksomhetsproblemer. På noen skoler spiller Transcendental Meditasjon allerede en svært viktig rolle ved å hjelpe barn å overkomme problemer relatert til læring, oppmerksomhet og oppførsel. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Jeg har ADHD og jeg kan ikke sitte stille, selv ikke noen få minutter. Hvordan skal jeg kunne praktisere Transcendental Meditasjon?
Svar

Dr. Grosswald:Det er en stor fordel med Transcendental Meditasjon. Teknikken er veldig enkel, uanstrengt og lett å utføre. Den tillater sinnet å roe seg ned, og når sinnet er rolig, følger kroppen naturlig etter. Det blir enkelt å sitte stille, lett og komfortabelt. Som et resultat av å praktisere Transcendental Meditasjon, vil noe av den rolige følelsen være i deg etter meditasjonen. Over tid vil du føler mer ro og tilfredshet og denne rastløsheten begynner å avta. Derfor anbefales TM for å hjelpe voksne og barn som sliter med rastløshet. Det er det unike med denne teknikken.

Dr. Krag: Mennesker med ADHD har varierende oppmerksomhet. I noen situasjoner har de problemer å fokusere og i andre situasjoner er de i stand til å overfokusere. Selv med antydning til ADHD er Transcendental Meditasjon både lett og anbefales sterkt. Selv om jeg ikke kan forutse at Transcendental Meditasjon vil ta bort denne ubalansen, har jeg sett at symptomene reduseres merkbart. Annen vitenskapelig forskning

 Spørsmål: Jeg hadde ADHD som barn og har fremdeles problemer med å fokusere på all type arbeid. Vil Transcendental Meditasjon hjelpe meg å fokusere bedre?
Svar

Dr. Grosswald: Ja, basert på vår forskning, vil det det. Transcendental Meditasjon virker for både voksne og barn. Det er lett å lære og lett å utføre og det krever ingen konsentrasjon, fokus eller oppmerksomhet. Samtidig øker det evnen til å fokusere etter meditasjonen fordi det forbedrer hjernefunksjonen. Når øynene dine er lukket og du mediterer, øker faktisk delene i hjernen som forbindes med oppmerksomhet og fokus. Så når du åpner øyene og er i aktivitet, er både konsentrasjon og fokus bedre.

Mange symptomer på ADHD er faktisk resultatet av stress; stress gjør at prefrontale cortex kobler ut og gjør det vanskelig for oss å konsentrere og fokusere. Når stress reduseres, øker oppmerksomheten, fokus og konsentrasjon i tillegg til evne til å opptre rolig og føle seg mer avslappet og komfortabel i stressede situasjoner. I vår forskning på barn, oppdaget vi 20% forbedring i oppmerksomhet og kun tre måneder etter å ha startet med Transcendental Meditasjon. Videre fant vi betydelig forbedring i hukommelse og admintrative egenskaper og i målinger på oppførsel, angst, stress, oppmerksomhet og fokus.

Dr. Krag: Alle som har slitt med ADHD lenge, vet at når de er rolige og avslappet, har de færre ADHD symptomer enn når de er trette og urolige. Ettersom TM skaper en rolig og stabil tilstand, hjelper det tydeligvis å redusere problemene med ADHD. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Noe av det mest utfordrende med ADHD er mangel på impulskontroll, hvor et barn stadig forstyrrer voksne, sier ting impulsivt og forårsaker at andre blir irriterte. Kan Transcendental Meditasjon hjelpe?
Svar

Dr. Grosswald: Ja, basert på forskning vil det hjelpe. Transcendental Meditasjon virker for både voksne og barn. Det er lett å lære og det krever ingen konsentrasjon, eller fokus eller oppmerksomhet. Samtidig øker det evnen til å fokusere etter meditasjonen fordi det øker hjernefunksjonen. Når øynene er lukket og du mediterer, vil forbindelsene i hjernen relatert til oppmerksomhet og fokus øke. Så når øynene åpnes og du er i aktivitet, vil fokus og konsentrasjon være bedre.

Mange symptomer på ADHD er faktisk et resultat av stress; stress stenger prefrontal cortex i hjernen og forårsaker problemer med konsentrasjon og fokus. Ved å redusere stress, øker oppmerksomhet, fokus, og evne til å opptre rolig og føle seg mer avslappet og komfortabel i stressede situasjoner. I vår forskning på barn, fant vi 20% forbedring i oppmerksomhet etter kun tre måneder med Transcendental Meditasjon. Det er også betydelig forbedring i hukommelse og adminstrative egenskaper og målinger av oppførsel, angst, stress, oppmerksomhet og fokus.

Dr. Krag: Alle som har slitt med ADHD lenge, vet at når de er rolige har de færre ADHD symptomer enn når de er trette og urolige. Ettersom TM bidrar til å skape en rolig og stabil tilstand, vil det naturligvis bidra til å redusere problemene med ADHD. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Det høres ut som du har erfart dette selv.
Svar

Dr. Stixrud: I en pilotstudie på skole-elever med ADHD som praktiserte Transcendental Meditasjon, intervjuet vi studentene etter tre måneder med meditasjon. Vi spurte, "Hva merker du etter at du har meditert noen måneder?" Nesten alle svarte som følger: "Jeg føler meg mindre stresset, og jeg føler meg mer avslappet." Flesteparten av de svarte, "jeg føler meg mer strukturert. Jeg føler at jeg gjør leksene bedre. Mine foreldre trenger ikke å hjelpe meg."

En meget impulsiv gutt sa, "Før jeg begynte å meditere, hvis jeg gikk i gangen og en annen elev skubbet borti meg, ville jeg snu meg og slå til han. Nå som jeg har meditert i tre måneder, dersom noen skubber borti meg, stopper jeg og tenker, "skal jeg slå eller ikke?" For noen betyr det kanskje ikke mye, men for meg som arbeider med impulsive barn og tenåringer, er denne forsinkelsen meget vanskelig å oppnå. Dersom Transcendental Meditasjon gir dette barnet litt tid mellom stimuli og respons, som igjen gir anledning til å tenke, planlegge og spørre hva som er riktig å gjøre i denne situasjonen - det er noe som ikke var mulig før han begynte å meditere. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Finnes det annen forskning som viser at Transcendental Meditasjon hjelper mot ADHD?
Svar

Dr. Stixrud: De fleste forskere mener ADHD er en ubalanse i de utøvende funksjoner. "Utøvende funksjoner viser til funksjoner i fremre del av hjernen: mental kontroll og mental organisering, evner du trenger for å oppføre deg hensiktsmessig. Når du trenger å få noe gjort, for eksempel, må du kunne planlegge, organisere og huske relevant informasjon. Videre må du kunne styre deg selv til å spørre: "Hvordan går det?"

Og det finnes gode bevis i flere hundre studier på Transcendental Meditasjon at det forbedrer alle disse funksjonene. Dette er sannsynligvis, i det minste delvis på grunn av at Transcendental Meditasjon øker koherens i hjernen og delvis fordi det reduserer stress, som gjør alle disse andre tingene verre. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Jeg synes meditasjon er fantastisk, men jeg ønsker at barnet mitt skal være fokusert. Jeg ønsker ikke at han skal bli for passiv.
Svar

Dr. Stixrud: Noen ganger er foreldre bekymret for at deres barn skal bli for passive av meditasjonen, at de mister drivkraften. Erfaringene viser faktisk at det motsatte skjer.

Ettersom det er et faktum at Transcendental Meditasjon gir dyp hvile, men på en annen side, stimulerer det også til aktivitet. Det er den unike kombinasjonen av aktivitet i hjernen og dyp fysisk hvile som produserer så mange av de positive virkningene av meditasjon. Vanlig oppfatning blant de som mediterer, er at de ikke mister pågangsmotet, men at de lettere finner effektive metoder til å få utført det de ønsker.

De kaster ikke bort energi på å bekymre seg unødvendig. De er bedre til å planlegge og blir mer målrettet. Dersom du ser på skolene hvor elevene har praktisert Transcendental Meditasjon regelmessig, vil du se at barna er ekstremt suksessrike. De skårer høyt på oppnåelser både akademisk og innen sport, kunst og i alle områder. Det er derfor ingenting som tyder på at barna blir mer passive og mister pågangsmotet eller interesse. Snarere tvert imot. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Hvordan skal jeg klare å meditere når jeg har små barn og en med ADHD?
Svar

Dr. Krag: Du vil nok trenge litt hjelp til dette, men husk at Transcendental Meditasjon gjøres ikke på grunn av meditasjon i seg selv, (selv om det er meget tilfredsstillende og behagelig med en 20 minutters ferie), men det er hvile for å oppnå mer effektivitet i hverdagen. Som foreldre til et barn med ADHD, trenger du all den energien du kan oppnå. Transcendental Meditasjon vil hjelpe deg til å utvikle en rolig tilstand som vil hjelpe barnet ditt til å reagere mer effektivt. Annen vitenskapelig forskning

Våre medisinske eksperter

William Stixrud, Ph.D., is a clinical neuropsychologist and director of William Stixrud & Associates in Silver Spring, Maryland, a group practice specializing in learning, attention, and social/emotional disorders. Dr. Stixrud is adjunct faculty at the Children's National Medical Center in Washington, D.C.

Sarina Grosswald, Ed.D., is an expert in cognitive learning who recently directed the first-of-its-kind research study on the effects of the Transcendental Meditation program on children with language-based learning disabilities. Dr. Grosswald and her work have been extensively featured in the national media, including PBS and ABC News.

James Krag, M.D., is a Fellow of the American Psychiatric Association, president of the Psychiatric Society of Virginia, and former president of the Virginia Association of Community Psychiatrists for four years. He is currently Medical Director of Liberty Point, a residential treatment program for adolescents with psychiatric problems.