Stress-syndrom

Dr. Sarina Grosswald og Dr. Steven Rector svarer på spørsmål om stress og fordeler med Transcendental Meditasjon. 

Spørsmål: Jeg blir veldig stresset av ting som ikke andre bryr seg om, som å snakke foran en gruppe eller det å holde en tidsfrist. Kan TM hjelpe?
Svar

Dr. Grosswald: Vel, det er ikke noe som heter "stressometer" eller standard mål på stress. Det som noen opplever som stressende, er stressende for den personen, helt uavhengig av om det oppleves stressende for en annen person eller ikke. Og hvordan du opplever stress avhenger mye av fysiologi. Ved regelmessig utøvelse av Transcendental Meditasjon, øker din toleranase for stress som gjør deg bedre rustet mot stress, nesten som en stress vaksine.

Spørsmål: Finnes det noe forskning på disse virkningene?
Svar

Dr. Grosswald: Forskning viser at Transcendental Meditasjon er et meget virkningsfult verktøy for å redusere stress, angst, og til og med symptomer på post-traumatisk stress. Du kan tenke på stress som et spekter fra laveste nivå av stress til post-traumatisk stress. Transcendental Meditasjon viser seg å være effektivt på hele spekteret.

Spørsmål: Hva med stress som kommer av søvnmangel? Jeg har nesten aldri en god nattesøvn. Kan Transcendental Meditasjon hjelpe på det?
Svar

Dr. Grosswald: Det er interessant at du spør om akkurat det, fordi det viser seg at amerikanere er det folkeslag i verden som sliter mest med søvnløshet. Stress som følge av søvnmangel akkumuleres over tid. Og selv om du får normal søvn av og til, vil ikke søvn løse opp akkumulert stress som kommer av stress i hverdagen; det kan kun løse opp dagens tretthet. Så tretthet og stress bygger seg opp. Selv når du er på ferie, varer ikke avslapningen veldig lenge når du er tilbake i hverdagen igjen. Derfor trenger alle en metode for å løse opp akkumulert tretthet og stress i hverdagen som forverres av søvnmangel.

Ved å praktisere Transcendental Meditasjon regelmessig, får du muligheten til å løse opp akkumulert stress. Forskning viser at regelmessig utøvelse av Transcendental Meditasjon forbedrer helsen, inkludert psykologisk velvære. Forskere anslår at 70 til 90% av sykdommer er stress-relaterte, så dersom du har en teknikk for å redusere stress, vil det forbedre din totale helse og alle deler av livet.

Spørsmål: Er det ikke slik at noen typer stress er en god ting? Gir det oss ikke en anledning til å få gjort ting vi ellers ikke ville få gjort, som for eksempel å holde tidsfrister?
Svar

Dr. Grosswald: Noen ganger kan tidsfrister øke motivasjonen for å få gjort ting, men det er en helt feil oppfatning av vi preseterer bedre under stress. Mennesker som presterer bedre under press er de som ikke kjenner stress i slike situasjoner. Mennesker som fungerer bedre i pressende situasjoner er de samme som ikke opplever situasjonen stressende. Med andre ord, press er kun stimulerende for de menneskene; dersom det var stressende for dem, ville resultatet påvirkes.

Hvis du tenker på det, når er det mest sannsynlig at du gjør feil? Når du er trett, når du er stresset og når du gjør ting for fort. Kreativitet kommer når du er klar i sinnet, rolig og avslappet.

Det er ikke noe galt i å oppleve stress fra tid til annen, men kronisk stress er nedbrytende, og når du er virkelig stresset er det lite sannsynlig at kreativitet og resultatet blir bra. Grunnen til det er at naturen har gitt oss en overlevelses-mekanisme som stenger av deler av hjernen, den rasjonelle og analytiske delen av hjernen, når vi er under ekstremt stress. Å stenge av deler av hjernen betyr at all energi går til musklene, noe som kalles "kjemp-eller flykt" responsen. Det fungerer perfekt dersom du har en bjørn i helene, men i hverdagen fungerer det ikke så bra. Hovedsakelig klarer vi å prestere i forhold til oppgaven vi har foran oss. Men vi ønsker kanskje ikke å leve livet slik.

Vi ønsker heller at hele hjernen fungerer maksimalt. Da kan du planlegge, organisere, stukturere og være så produktiv, effektiv og kreativ som mulig. Hva TM gjør er å øke kommunikasjonen mellom delene i hjernen. Transcendental Meditasjon utvider hjerne-funksjonen. Stress gjør det motsatte.

Spørsmål: Jeg tar ferie minst en gang i året. Stress forsvinner en liten stund, men med en gang jeg er tilbake på arbeid føler jeg at presset bygger seg opp igjen?
Svar

Dr. Grosswald: Ferie hjelper til å fjerne stress for en kort stund, men ferie løser ikke opp akkumulert stress; det er kun en kvikk-fiks. Det vi trenger er noe som gjør oss i stand til å være mindre motakelige for stress i hverdagen, slik at stress ikke forhindrer gleden i livet. Forskning viser at Transcendental Meditasjon løser ikke bare opp stress i kropp og sinn, det hjelper oss også til å bli mer motstandsdyktige mot stress over tid.

Spørsmål: Stress sies å forårsake 90% av all sykdom. Hva slags forandringer skjer i kroppen som et resultat av stress?
Svar

Dr. Rector:Vi har for eksempel funnet ut at hormonene skaper immunsystemet. Immunsystemet er ditt forsvar mot infeksjoner, men også mot kreft. Når immunsystemet ikke fungerer optimalt, kan det også føre til hjertelidelser.

Når immunsystemet stadig utsettes for fare og utsettes for stress, blir det gradvis svakere og forvirret og fjerner seg fra det systemet det er ment å skulle beskytte. Akkurat som når en god politimann fungerer dårlig, vil immunsystemet miste evnen til å beskytte kroppen fra virkelige farer og gradvis bli aggressive mot sin egen kropp - først i mindre grad, men etterhvert i større grad. Det kan resultere i autoimmune sykdommer.

Spørsmål: For å se det fra en positiv side, vil hormon-nivået bli mer balansert når stress avtar når vi utfører Transcendental Meditasjon?
Svar

Dr. Rector:Ja, når kroppen er mindre stresset som et resultat av utøvelse av Transcendental Meditasjon, forandrer også hormon-nivåene seg i retning av mindre stress. Som en kraftig motpol til stress, resulterer Transcendental Meditasjon i gjenoppretting av harmoni og balanse. Disse helbredende mekanismene fungerer på alle nivå i vår sammensatte menneskelig fysiologi. Uten at vi trenger å tenke på det, blir kroppen integrert og balansert.

Dette skjer i den stille kilden til vår fysiologi. Derfor kan Transcendental Meditasjon resultere i helbredelse og gjenoppretting av hele fysiologien på en måte som ellers ikke ville være mulig eller forventet ved hjelp av noen annen form for stressmestring. Dette kan virke overveldende,men resultatene støttes i vitenskapelig forskning fra hele verden, gjennom 40 år.

Vitenskapelig forskning

Stress

Our medical experts

Sarina Grosswald, Ed.D. is an expert in cognitive learning who recently directed the first-of-its-kind research study on the effects of the Transcendental Meditation program on children with language-based learning disabilities. Dr. Grosswald and her work have been extensively featured in the national media, including PBS and ABC News.

Steven Rector, M.D. has practiced emergency medicine for the past 18 years. He is a Diplomate of the American Board of Emergency Medicine.