Hjertesvikt

Dr. Robert Schneider og Dr.Gary P. Kaplan svarer på spørsmål om hjertesvikt og hvordan Transcendental Meditasjon kan hjelpe. 

Spørsmål: Kan hjertelidelser unngås? For eksempel, er det mulig å forandre retningen på en alvorlig tilstand som hjertesvikt?
Svar

Dr. Schneider:Hjertesvikt er slutt-resultatet av mange former for hjertelidelser, som åreforkalkning eller høyt blodtrykk. Det tar livet av 300,000 mennesker hvert år i USA og gir 50% dødelighet over 5 år.

Hjertesvikt er meget vanskelig å behandle med medisiner og til og med operasjon. Men forskning på Transcendental Meditasjon, utført ved Universitetet i Pennsylvania, har vist at hos mennesker som bruker vanlig behandling for hjertesvikt og som bruker 20 minutter to ganger daglig med Transcendental Meditasjon, har betydelige forbedring i en seks minutters gangtest sammenlignet med kontrollgruppe. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Kan Transcendental Meditasjon hjelpe hjertepasienter?
Svar

Dr. Schneider: Ja. I studien av hjertesvikt som vi har diskutert, viste samme personer forbedret livskvalitet og mental helse i tillegg til forbedret fysisk kapasitet i hjertefunksjon, som vist ved betydelig reduksjon i depresjon hos de som praktiserte Transcendental Meditasjon sammenlignet med kontrollgruppen.

Dette viser at ved å bruke en sinn-kropp teknikk i tillegg til medisinsk behandling resulterer i betydelige forbedring i både fysisk og mental helse hos pasienter med hjertefeil. Dette er en betydelig medisinsk oppdagelse og det er veldig lett å gjennomføre i stor skala. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Kan noen som allerede har et svakt hjerte som lider av hjertesvikt, ha utbytte av Transcendental Meditasjon?
Svar

Dr. Kaplan: En nylig studie som ble publisert i "Ethnicity and Disease" dokumenterer forbedringer i måling på hjertesvikt i tillegg til utholdenhetstester etter bare tre måneder med regelmessig utøvelse av TM. Annen vitenskapelig forskning

Vitenskapelig forskning

Hjertesvikt

Redusere hjerterisiko faktorer

Stress og hjertet

 

Våre medisinske eksperter

Robert Schneider, M.D., F.A.C.C., F.A.B.M.R. has been awarded more than $20 million in grants from the National Institutes of Health (NIH) for his pioneering research on natural approaches to heart disease. Dr. Schneider is the author of Total Heart Health and 100 medical research articles, and he has been featured in more than 1,000 media reports, including CNN Headline News, The New York Times, and Time magazine.

Gary P. Kaplan, M.D., Ph.D. is a neurologist and associate professor of clinical neurology at New York University School of Medicine. He is also a recipient of the Albert H. Douglas Award from the Medical Society of the State of New York for outstanding achievements as a clinical teacher interested in promoting and improving the medical education of physicians.