Meld deg på et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

Angst

Eksperter innen Psykiatri, lege James Krag og Jim Brooks svarer på spørsmål om angst og forklarer hvordan Transcendental Meditasjon kan hjelpe.

Spørsmål: Jeg er konstant under press hjemme og på jobb og vennene mine sier jeg er stresset. Kan Transcendental Meditasjon (TM) hjelpe meg?
svar

Dr. Brooks: 20 prosent av alle amerikanere har en angst-ubalanse. Stress oppstår når en person har problemer med å håndtere kravene i livet. Når de ikke er i stand til å håndtere utfordringer, fører angsten til at menneskene forsøker å takle utfordringer ved hjelp av for mye: mat, TV, alkohol, sigaretter, rusmidler og overforbruk av kaffe. Men disse metodene gir kortvarig effekt og er vanedannende forsøk på å redusere stress i livet, men hjelper oss ikke til å fungere bedre; de forverrer situasjonen over tid. På denne måten kommer vi inn i en ond sirkel av stress, hvor vi desto mindre klarer å håndtere utfordringer, og hvor vi igjen desto mer tyr vi til flukt i form av mat, alkohol etc som igjen forverrer vår evne til å håndtere situasjonen som forårsaker at vi igjen flykter og misbruker mat og alkohol etc.

Transcendental Meditasjon stopper denne onde sirkelen av stress. Når vi praktiserer TM, sitter vi komfortabelt i en stol i 20 minutter to ganger daglig med øynene lukket, starter prosessen og vi erfarer indre ro og føler oss avslappet. Vi erfarer gradvis mer og mer ro i tankene, hvor vi til slutt erfarer tankens kilde, ren bevissthet. I denne tilstanden av hvilefylt årvåkenhet, er kroppen veldig avslappet og sinnet helt årvåkent. Den dype fysiske hvilen løser opp stress. Når vi blir roligere, føler vi oss mindre stresset og presset hjemme og på jobb avtar. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Jeg er så urolig, hva om jeg ikke kan sitte stille og meditere?
svar

Dr. Brooks: Erfaringen av hvilefylt årvåkenhet er behagelig og komfortabelt og det gjør det mulig for deg å sitte stille i 20 minutter to ganger daglig. Når TM praktiseres regelmessig, vil dette programmet løse opp stress og etter hvert opplever du mindre og mindre stress og føler deg mindre nervøs. Som et resultat av at stress reduseres, roer sinnet seg ned når du mediterer og du har ikke behov for å åpne øynene og bevege deg. Den direkte erfaringen av stillhet og ro tar hånd om følelsen av rastløshet.

Ved å fortsette å praktisere TM, vil angst spille mindre og mindre rolle i en persons liv; vi begynner å ta riktigere avgjørelser i hverdagen fordi vi er bedre i stand til å håndtere stress. Derfor vil en person over tid erfare mindre og mindre stress. Det gode med TM teknikken er at selv om mennesker er meget urolige, er de allikevel i stand til å meditere uten anstrengelser. Ulikt andre meditasjonsformer som ofte går ut på konsentrasjon, er TM en enkel, naturlig teknikk som ikke krever noen form for anstrengelser. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Vil ikke det å skulle sitte stille og meditere føre til at jeg føler meg mer urolig?
svar

Dr. Krag:Forskning har vist at noen "avslapningsteknikker" at en person med angst, faktisk blir mer urolig. Men tusenvis av mennesker som har levd med angst i lang tid, rapporterer at etter å ha lært Transcendental Meditasjon, reduseres deres angst betraktelig. Med solid veiledning fra en TM instruktør, er de i stand til å erfare ro som føles godt og meget behagelig for dem. Dersom du er i stand til å tenke en tanke, så kan du lære Transcendental Meditasjon. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Jeg er så opptatt, selv om jeg lærte Transcendental Meditasjon, er jeg redd for at jeg ikke ville bruke det?
svar

Dr. Brooks: Vi tar alle tid til å lade batteriene våre. Vi tar alle tid til å sove, spise og dusje hver dag. Transcendental Meditasjon er en metode for å hindre at stress hoper seg opp over tid og for at stress ikke skal hindre vår mulighet til å fungere normalt og glede oss over livet. Det er en måte å få sinn og kropp til å oppnå meget dyp hvile og bli immun mot stress. Vi opplever at vi ser fram til nye erfaringer. Nettopp fordi vi nå kan lett håndtere erfaringene etter å ha fått tilstrekkelig hvile, økt energi - kropp og sinn er integrert. Den korte tiden det tar å meditere hver dag, er en god investering.Annen vitenskapelig forskning

Vitenskapelig forskning

Vitenskapelig forskning på angst

Depresjon, angst og søvnløshet

 

Eksperter på angst

James Krag, M.D., er et medlem av American Psychiatric Association, og er president i Psychiatric Society of Virginia, og tidligere president for Virginia Association of Community Psychiatrists i fire år. Han er nåværende Medisink Direktør for Liberty Point, en behandlingsklinikk for mennesker med psykiatriske problemer.

Jim Brooks, M.D er lege og spesialist innen Psykiatri. Dr. Brooks graduerte ved Wayne State University School of Medicine i Detroit, og fullførte sitt psykiatri-studieprogram ved University of Colorado Medical Center. Han er nå tilknyttet en rekke ulike sentre for mental helse i sør/øst Iowa, og har en privat psykoterapi praksis i Fairfield, Iowa. I tillegg har Dr. Brooks en spesiell interesse for komplimentære behandlingsformer med hovedfokus på forebyggende helse. Han har også utøvd behandlinger innen Maharishi Ayurveda de siste 30 årene og praktisert klassisk 5 elements akkupunktur. Dr. Brooks er forfatter av Ayurvedic Secrets to Longevity og Total Health, Prentice Hall, 1996 og har publisert en vitenskapelig studie på fordeler av  Transcendental Meditasjon i behandling av Post Traumatisk Stress ubalanser (Journal of Counseling and Development, 1985).