Meld deg på et gratis foredrag

Finn ditt nærmeste senter

 finn nå

Tel: 22 36 22 20

Blodtrykk

Dr. Gary Kaplan og Vernon Barnes svarer på spørsmål om høyt blodtrykk, og forklarer hvordan Transcendental Meditasjon kan hjelpe. 

Spørsmål: Finnes det bevis for at Transcendental Meditasjon alene kan redusere høyt blodtrykk?
svar

Dr. Kaplan: Flere studier på både tenåringer(American Journal of Hypertension, 2004) og eldre voksne (Hypertension, 1999)har vist at høyt blodtrykk reduseres selv etter noen få måneder med Transcendental Meditasjon to ganger daglig. Behov for medisin reduseres og noen ganger elimineres helt. Alle som bruker medisiner og begynner med Transcendental Meditasjon bør følges opp regelmessig av lege for å sjekke de positive virkningene på blodtrykket og behov for videre medisinering. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Etter som resultatet av høyt blodtrykk over mange år, er vanligvis åreforkalkning (aterosklerose), som fører til komplikasjoner som slag og hjerteinfarkt. Finnes det bevis for at Transcendental Meditasjon kan redusere arterosklerose?
svar

Dr. Kaplan: En omfattende studie publisert i magasinet Stroke, viste at tykkelsen på åreveggen, en advarsel om at årene er blitt hardere. Denne tilstanden reduseres ved bruk av Transcendental Meditasjon. Related Scientific Research

Spørsmål: Hvorfor er høyt blodtrykk en alvorlig helserisiko?
Svar

Dr. Barnes: Ved å studere verdens befolkning, forventes 26.4% av den voksne befolkning å være utsatt for høyt blodtrykk i 2025, noe som forventes å stige med rundt 60% til totalt 1.56 milliarder. Derfor er høyt blodtrykk en viktig helseutfordring i hele verden og forebygging, oppdagelse, behandling og kontroll av denne tilstanden prioriteres høyt.

Det er meget interessant at dersom Transcendental Meditasjon,ble brukt av hele befolkningen, ville dette kunne ha en enormt positiv virkning på offentlig helse. Selv om det måtte langtidsstudier til for å vise dette, vil selv en liten reduksjon i risiko for høyt blodtrykk ha en stor betydning for risiko for hjerte-karsykdommer. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Hva er mulig årsak til høyt blodtrykk og hjertelidelser?
Svar

Dr. Barnes: Stress relateres til utviklingen av høyt blodtrykk. Dette er dokumentert gjennom blodtrykks-studier; og studier av forhold mellom blodtrykk, psykologi og hverdags-hendelser; og atferdsstudier.

Kropp og sinn er veldig nært tilknyttet hverandre. Den subjektive erfaringen man har under Transcendental Meditasjon er mental avslapning og ro kombinert med indre årvåkenhet. Denne virkningen skjer raskt, og virkningen kan sees etter 15-30 minutters med Transcendental Meditasjon. Mental avslapning påvirker fysiologisk avslapning; det vil si når sinnet roer seg ned, oppnår kroppen dyp hvile. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Hva er det som skjer når blodtrykket reduseres med Transcendental Meditasjon?
svar

Dr. Barnes:Kronisk stress bidrar til akutt stress i nervesystemet noe som resulterer i ubalanse i nervesystemets biokjemi. Slike forandringer resulterer i en overdrevet reaksjon på stress, blodårene blir tette og blodtrykket øker.

Modererende faktorer som stress-reduksjon via utøvelse av Transcendental Meditasjon påvirker nervesystemet som resulterer i redusert blodtrykk og motvirker akutt stress. På grunn av redusert respons på akutte hendelser vil det over tid være redusert belastning på hjertet, som igjen resulterer i redusert blodtrykk som bidrar til å forhindre høyt blodtrykk. Annen vitenskapelig forskning Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Hva har forskning funnet ut om virkningen Transcendental Meditasjon har på fysiologien?
svar

Dr. Barnes:I henhold til en artikkel av Dr. Jevning og hans kolleger (Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 1992),erfaringen av Transcendental Meditasjon gir en fysisk tilstand som karakteriseres av våken hypometabolsk respons. Forskning har vist en nedgang i metabolismen på perifere muskler og røde blodceller, i tillegg til redusert stresshormon. Disse kvalitetene sammen med dyp hvile er også mål ved hjelp av EEG. I tillegg, ser vi redusert pusefrekvens, blodlaktat-nivå og hudmotstand.

Med andre ord, Transcendental Meditasjon gir oss muligheten til å erfare en enklere, roligere bevissthetsform, som reduserer nivået av stresshormoner. Umiddelbar virkning på stresshormonene er i samsvar med redusert aktivering under meditasjon. I henhold til vitenskapelig forskning, vil regelmessig utøvelse av Transcendental Meditasjon bidra til reduksjon i blodtrykket hos de som har høyt blodtrykk. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Hvor lenge må man meditere før man kan se virkningene på blodtrykket?
svar

Dr. Barnes:Virkningene kan være umiddelbare, men ettersom alle personer er forskjellige, er det ikke mulig å forutse nøyaktig hvor snart blodtrykket vil reduseres. Forskning viser, at i de fleste tilfellene vil blodtrykket reduseres betraktelig innen 1-2 måneder, hvis det har vært for høyt. Annen vitenskapelig forskning

Spørsmål: Virker Transcendental Meditasjon for alle?
svar

Dr. Barnes:Transcendental Meditasjon virker for alle og det virker fra første gang du prøver det og virkningene øker etter hvert. Stress er ofte forbundet med høyt blodtrykk og høyt blodtrykk er også en risikofaktor for hjertelidelser. Utøvelse av Transcendental Meditasjon to ganger daglig kan redusere blodtrykket. Når Transcendental Meditasjon har redusert stress og blodtrykket tilstrekkelig, kan man redusere eller unngå å bruke medisiner.

Leger kan foreskrive Transcendental Meditasjon til pasienter for å redusere blodtrykket før man foreskriver medisiner. De kan også foreskrive det som et tillegg til medisiner.

Vitenskapelig forskning

Blodtrykk

Hjerte-risikofaktorer

Våre medisinske eksperter

Gary P. Kaplan, M.D., Ph.D. is a neurologist and associate professor of clinical neurology at New York University School of Medicine. He is also a recipient of the Albert H. Douglas Award from the Medical Society of the State of New York for outstanding achievements as a clinical teacher interested in promoting and improving the medical education of physicians.

Vernon Barnes, Ph.D. is a researcher at the Georgia Prevention Institute of the Medical College of Georgia in Augusta, which received $1.5 million from the American Heart Association and the National Heart, Lung, and Blood Institute to study the effects of the Transcendental Meditation technique on African American teens at risk for high blood pressure.